Gmina Kaźmierz

  • 1 Bieżący: Start
  • 2 Reklamacja
  • 3 Koniec
Niniejszy formularz pozwala ułatwić proces składania reklamacji dotyczących nieprawidłowości w procesie odbioru odpadów. Przekazane w formularzu dane zostaną przesłane wprost do podmiotu odpowiedzialnego, tj.: ZM CZO Selekt w Czempiniu.
Dane kontaktowe
Imię jest wymagane.
Nazwisko jest wymagane.
Numer telefonu jest opcjonalny.
Zgody i oświadczenia
Zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej jest wymagane aby prawidłowo przeprowadzić proces reklamacji.
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji związanej ze składaną reklamacją jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.